Beslut nr 1/2017 av underkommittén för geografiska beteckningar EU–Ukraina av den 18 maj 2017 om antagande av underkommitténs arbetsordning [2018/205]