Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на3 декември 1981 г. # SIC - Società Italiana Cauzioni срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile e penale di Milano - Италия. # Дело 277/80. SIC TITJUR