Регламент (ЕС) 2016/1134 на Комисията от 8 юли 2016 година за забрана на риболова на менек във води на Съюза и в международни води от зони V, VI и VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания$