Писмен въпрос E-5317/06 зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Проблеми на гръцкия риболовен сектор във връзка с новия Регламент (ЕО) № 700/2006