Дело T-717/15: Определение на Общия съд от 7 април 2016 г. — Drugsrus/EMA