Дело C-603/13 P: Решение на Съда (пети състав) от 21 януари 2016 г. — Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA/Европейска комисия (Обжалване — Член 81 ЕО — Картели — Испански пазар на битум за пътни настилки — Разпределение на пазара и съгласуване на цените — Прекомерна продължителност на производството пред Общия съд — Член 261 ДФЕС — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 31 — Правомощие за пълен съдебен контрол — Член 264 ДФЕС — Частична или пълна отмяна на решение на Комисията)