Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8057 – Cinven/CPPIB/Hotelbeds Group) (Tekst mający znaczenie dla EOG)