Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8057 — Cinven/CPPIB/Hotelbeds Group) (Текст от значение за ЕИП)