PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 790/89 на Съвета от 20 март 1989 година за определяне на размера на допълнителната фиксирана помощ за учредяването на организации на производители и на максималния размер на помощта за подобряване на качеството и търговията в сектора на черупковите плодове и рожковите