Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. října 2005 ve věci C-247/04 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV proti Staatssecretaris van Economische Zaken ( Celní kodex Společenství — Vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla — Pojem dlužná ze zákona )