Регламент (ЕО) № 974/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 877/2004 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 по отношение съобщаването на цените, регистрирани на пазарите на някои пресни плодове и зеленчуци PROPCELEX