Zadeva T-363/16: Tožba, vložena 7. julija 2016 – Zoetis Belgium/Komisija