Zaak T-363/16: Beroep ingesteld op 7 juli 2016 — Zoetis Belgium/Commissie