Rakstisks jautājums E-011407/11 Liam Aylward (ALDE) Komisijai. ES un Kimberli process neapstrādātu dimantu sertificēšanai