Решение на Съда (втори състав) от 7 април 1987 г. # Dillinger Hüttenwerke AG срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 226/85. Dillinger Hüttenwerke/Комисия TITJUR