Komisijas Direktīva (1982. gada 1. jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/765/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz spirta skaitītājiem un spirta blīvummēriem