Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 8 юли 2004 г.