Дело T-456/12: Определение на Общия съд от 10 юни 2016 г. — British Telecommunications/Комисия