Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на14 юли 2005 г.#Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie срещу College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen.#Искане за преюдициално заключение: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Нидерландия.#Директива 91/414/ЕИО - Член 8 - Директива 98/8/ЕО - Член 16.#Дело C-316/04. Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на14 юли 2005 г.