Решение на Съда (втори състав) от 9 март 2006 г. Решение на Съда (втори състав) от 9 март 2006 г.#Наказателно производство срещу Leopold Henri Van Esbroeck.#Искане за преюдициално заключение: Hof van Cassatie - Белгия.#Членs 54 и 71.#Дело C-436/04.