Писмен въпрос E-5618/06 зададен от Mary Lou McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Предразсъдъци въз основа на пола при изплащане на семейни обезщетения