Решение на Съвета от 22 юли 1974 година за въвеждане на консултативна процедура относно споразуменията за сътрудничество между държавите-членки и трети страни$