Дело C-207/15 P: Решение на Съда (пети състав) от 22 юни 2016 г. — Nissan Jidosha KK/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Фигуративна марка, съдържаща елемента „CVTC“ — Искания за подновяване, подадени за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката — Допълнителен срок — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 47 — Принцип на правната сигурност)