Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на30 ноември 1988 г. # Jean Koutchoumoff срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 224/87. TITJUR Koutchoumoff/Комисия