Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2005 г.$