Регламент (ЕИО) № 3417/88 на Комисията от 31 октомври 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX