Споразумение под формата на размяна на дипломатически ноти с Япония в съответствие с член 15, параграф 3, буква б) от Споразумението за взаимно признаване с цел да се измени Част Б на Секторното приложение относно добрите производствени практики (ДПП) по отношение на лекарствените продукти