Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 23 април 1996 г.