/* */

PROPCELEX Регламент (EО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и 2008 г. за общностните риболовни кораби за някои дълбоководни рибни запаси