Umowa między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych