Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem – A határidő meghosszabbítása