Заключение на генералния адвокат Darmon представено на9 декември 1987 г. # Foreningen af Arbejdsledere i Danmark срещу Daddy's Dance Hall A/S. # Искане за преюдициално заключение: Højesteret - Дания. # Запазване на правата на работниците в случай на прехвърляне на предприятия. # Дело 324/86. Foreningen af Arbejdsledere i Danmark TITJUR