Писмен въпрос E-5364/06 зададен от Anne E. Jensen (ALDE) на Комисията. Въвеждане на дигитални тахографи