Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini2019/C 400/05