Kennisgeving aan een persoon op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2014/119/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne van toepassing zijn2019/C 400/05