Paziņojums tādas personas ievērībai, kurai piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā2019/C 400/05