Известие на вниманието на лице, което подлежи на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/119/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна2019/C 400/05