Писмен въпрос E-5640/06 зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Повишаване на разходите за вътрешните разплащания и премахването на безплатни карти с позоваването на въвеждане на Единната европейска платежна зона през 2008 г.