Споразумение за участие между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)