Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9810 – Natixis Investment Managers/La Banque Postale/JV) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 289/04