Парламент/Ripa di Meana и др. Решение на Съда (пети състав) от 29 април 2004 г. # Европейски парламент срещу Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando и Gastone Parigi. # Жалба - недопустимост. # Дело C-470/00 P. TITJUR