Решение (EС) 2016/1123 на Съвета от 17 юни 2016 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 и 134 на ООН, предложенията за изменения на глобални технически правила на ООН № 15 и 16, четирите предложения за нови правила на ООН относно системи за подпомагане на спирането (BAS), електронни системи за управление на стабилността (ESC), системи за следене на налягането в гумите (TPMS) и монтиране на гумите, предложението за ново глобално техническо правило на ООН относно процедура за измерване на емисиите на дву- и триколесни моторни превозни средства и предложението за нова Специална резолюция № 2 (S.R.2) за подобряването на прилагането на Глобалното споразумение от 1998 г.