Писмен въпрос E-5108/06 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Търговски опит на персонала на Комисията