Регламент (ЕО) № 81/2006 на Комисията от 18 януари 2006 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 1538/91 за термините, които се използват при маркетинг на птиче месо в случай на ограничен достъп на птиците до открито пространство PROPCELEX