Определение на Съда (осми състав) от 4 февруари 2016 г.#Emsibeth SpA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Заявка за регистрация на фигуративната марка „Nael“ — Възражение на притежателя на по-ранната словна марка на Общността „Mc Neal“ — Отказ да се регистрира марката — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Определяне на съответните потребители — Преценка на степента на бдителност на съответните потребители — Преценка на сравнението на стоките, сходството между знаците и вероятността от объркване.#Дело C-251/15 P. Определение на Съда (осми състав) от 4 февруари 2016 г.