Определение на Съда (осми състав) от 4 февруари 2016 г.