Писмен въпрос P-4502/06, зададен от Charles Tannock (PPE-DE) на Комисията. Ukraine visa facilitation and readmission talks with the EU