Регламент (ЕО) № 1233/2004 на Комисията от 2 юли 2004 година за определяне на преходни мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 595/2004 относно схемата за таксата в сектора на млякото и млечните продукти във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз PROPCELEX