Vroege TITJUR Arrest van het Hof van 28 september 1994. # Anna Adriaantje Vroege tegen NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV en Stichting Pensioenfonds NCIV. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Kantongerecht Utrecht - Nederland. # Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers - Recht op aansluiting bij een bedrijfspensioenregeling - Beperking in de tijd van de werking van het arrest Barber (zaak C-262/88). # Zaak C-57/93.