Mål T-16/20: Överklagande ingett den 10 januari 2019 – Hub Culture mot EUIPO - PayPal (VEN)