MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN KOMMISSIONENS UPPFÖLJNING AV TOPP 10-SAMRÅDET MED SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG OM EU-LAGSTIFTNINGEN